21 กรกฎาคม 2562 กว๊านพะเยาแล้งหนัก น้ำลดต่อเนื่อง ต้องปิดประตูระบายน้ำ

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/ly2sDVW

จังหวัดพะเยา ปริมาณน้ำที่กว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ลดลงต่อเนื่อง ล่าสุดเหลือเพียง 9.67 ล้าน ลบ.ม. จากปริมาณความจุ 33 ล้าน ลบ.ม. บริเวณประตูน้ำในสถานีประมง มีสภาพแห้งขอด เห็นสันดอนดินชัดเจน เจ้าหน้าที่ปิดประตูระบายน้ำ รวมถึงต้องใช้คันดินกั้นน้ำไว้ไม่ให้รั่วซึม